FANGET SYK/SKADD FISK?

Hvis du finner eller fanger syk/skadd fisk må det rapporteres til veterinærinstituttet (https://www.vetinst.no/syk-villfisk). Nils Olav Gjone kan kontaktes på tlf 91104383 om du ønsker bistand til innrapportering.

DESINFISERING

Nærmeste elv med "Gyro" er Sandeelva, bare 15,8 km unna. Gyrosmitte er følgelig den største trusselen mot Lågalaksen. Det er derfor innført strenge pålegg om desinfisering før en kan begynne å fiske i Numedalslågen.

Utstyr og smittespredning

Slangebly, kastedupper eller annet utstyr som kan fylles opp med vann må ikke nyttes!

Hov og vadere med filtsåler som tørker seint, utgjør den største smitterisikoen. Det er derfor spesilet viktig at man er nøye med desinfisering av disse tingene. I forhold til sykdomskontroll, er det bedre å bruke klepp enn hov. Det er generelt ikke ønskelig at hov medbringes. Enkelte kortområder har innført forbud mot bruk av egen hov.

 

 

 

 

Desinfiseringsstasjoner finner du følgende steder:

- Brufoss Hytte- og laksesenter

- Statoil i Svarstad (Kjærra og Rienlågen)

- Stubben

- Per Olav Wierød, Hvarnes Grunneierlag

- BFS Fritid Haukerød, Hagnessvassdraget

- Kjell Gjone, Holmfoss

- Jan Bergan, Hedrum Lakselag

- Larvik Brannstasjon, Elveveien