Om laksesesongen 2022

På grunn av lite nedbør og lav vannføring kan fiskesesongen 2022 forløpe annerledes enn normalt. Hvis lav vannføring fortsetter utover sommeren, og kombineres med høy temperatur i elva, vil det kunne være økt risiko for sykdom. Forvaltningslaget følger situasjonen nøye og er i dialog med relevante myndigheter.

Ta kontakt ved observert syk eller skadd laks.

Vær nøye med desinfisering av alt utstyr!

Grafer for vannføring finnes for Bruhaug og Holmfoss.

Brukernavn og passord til fangstrapportering er uendret fra i fjor.