Fiskereglene for Numedalslågen er endret

 

Endringen går på at stangfisket opp for Holmfoss fra og med sesongen 2021, begynner 1. juni og avsluttes 24. august.

I tillegg er det ikke lenger tillatt å fiske i noen av sideelvene til Lågen for uten i Hagnesvassdraget.