Angående årsmøtet for 2021

Det vil ikke la seg gjøre å avholde årsmøtet fysisk i hvert fall før sommeren.

Styret må dermed ivareta årsmøtefunksjonen i år, som i fjor.

Vi lage en enkel årsmelding og arbeidsplan som legges ut på nettsidene. Vi vil informere rettighetshaverne om dette i brev sammen med info om nye fiskeregler og fangstrapportering i forkant av årets fiskesesong.

Det vil jo heller ikke bli avhold valg, slik at sittende styre må fortsette inntil videre.