KONTAKTINFORMASJON

Postmottak:

E-post: post@lagenlaks.no

Leder:

Geir Jespersen
Hedrumveien 1183
3282 Kvelde
Tlf: 970 88 610
E-post: geir.jespersen@peabasfalt.no