KONTAKTINFORMASJON

Leder Numedalslågen forvaltningslag:

Geir Jespersen
Hedrumveien 1183
3282 Kvelde

Tel: 970 88 610

E-post: geir.jespersen@peabasfalt.com

Sekretær
Ingar Aasestad
Lågendalsveien 2307
3282 Kvelde

Tel: 950 68 116

E-post: ingaaas@online.no