- FANGSTRAPP

- VANNFØRING

-FISKEREGLER

- KULTIVERING

- FAGRAPPORT

Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lågets formål er bl.a.:

  • drive kultiveringen i Lågen
  • smitteforebyggende arbeid
  • fangstrapportering

Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen - Hvittingfoss.

Disse sidene er primært ment som en informasjonskanal til rettighetshaverne. Informasjon om fiskemuligheter kan finnes på lakseelver.no.

 

Medlem av

Vi trenger din epostadresse!

Vi oppdaterer medlemsregisteret. Alle medlemmer bes til å sende inn sin epostadresse og annen oppdatert kontaktinformasjon til post@lagenlaks.no

• 26.02.23 Innkalling til årsmøte 2024:
Det innkalles til årsmøte 13. mars kl 19:00 på Hedrum bygdetun.
Innkalling sendes på epost (brev der vi mangler epostadresse).
Årsmelding og regnskap publiseres på disse nettsidene før årsmøtet.
OBS: I papirversjonen av innkallingen står det at styreleder Geir Jespersen er på valg i år. Dette stemmer ikke.
• 14.07.23 Midtsesongevaluering 2023 - fisket i Lågen utvides
• 01.05.23 Informasjon om nytt system for fangstrapportering
• 08.03.23 Innkalling til årsmøte 2023:
Innkalling og årsmelding for 2022.
Forslag til vedtektsendringer
Søknader om drivgarnsfiske må leveres styret senest 15. mars. Kriterier for drivgarnsfiske fins her.
• 15.07.22 Midtsesongevaluering 2022 - fisket i Lågen utvides
• 15.05.22 Konvolutter til skjellprøver kan fåes ved å ta kontakt med forvaltningslaget.
• 10.05.22 Om laksesesongen 2022
• 10.03.22 Innkalling til årsmøte 2022:
Innkalling og årsmelding for 2021.
Søknader om drivgarnsfiske må leveres styret før årsmøtet begynner. Kriterier for drivgarnsfiske fins her.
• 15.07.21 Midtsesongevaluering 2021 - fisket i Lågen utvides
19.05.21 Meld fra om syk eller død villfisk!
19.05.21 Fangstrapportering
19.05.21 Husk egnet flyteplagg når du er i båt!
14.05.21 Resultater fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen 2020
13.04.21 Årsmelding for 2020
22.03.21 Fiskereglene for Numedalslågen er endret
22.03.21 Plan for fiskevandringstiltak Rimstadelva
22.03.21 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2019
22.03.21 Angående årsmøtet for 2021
06.10.20 Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2020
17.08.20 NINA skal utføre el- fiske i Numedalslågen torsdag 20. august og fredag 21. august
15.07.20 Midtsesongevaluering 2020 - fisket i Lågen utvides
04.05.20 Fiskeregler og rapportering sesongen 2020
04.05.20 Om korona og laksefisket pr 30/4
20.03.20 Driften av forvaltningslaget i disse coronatider
20.03.20 Forvaltningslagets innspill til ny fiskeforskrift
13.03.20 Årsmøtet 2020 utsettes
01.03.20 Innkalling til årsmøtet 2020
15.07.19 Midtsesongevaluering - fisket i Lågen utvides
13.06.19 Ny mystisk laksesykdom spres seg - Husk desinfisering!
25.02.18 Årsmeldingen 2018
16.07.18 Midtsesongevaluering 2018: Ingen endring i fiskeregler
02.02.18 Hvorfor er Numedalslågen blitt så bra og hvorfor bommer VRL med sine beregninger ?
02.02.18 Innkalling til årsmøtet 2018
02.02.18 Årsmeldingen 2017
14.07.17 Fisket i Lågen utvides
23.02.17 Oppsummering og analyse av sesongen 2016
05.02.17 Innkalling til årsmøte 2017
18.08.16 Bilder og film fra aktivitetsdagen i Kjærra fossepark
18.08.16 Oppsummering av Camp Villaks i Numedalslågen
18.07.16 Fisket i Lågen utvides
15.06.16 Rapport fra skjellprøvetakingen i 2015
08.02.16 Innkalling til årsmøte 2016
15.07.15 Midtsesongevaluering
06.05.15 Invitasjon til informasjonsmøte i forkant av årets fiskesesong i Numedalslågen
06.05.15 Rapport fra skjellprøvetakingen i 2014
06.05.15 Resultater fra fjorårets skjellprøver
23.03.15 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 � Numedalslågen - innspill
28.01.15 Innkalling til årsmøte 2015
28.01.15 Årsmelding 2014
30.10.14 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen
12.08.14 Fiskesesongen 2014 innkortes med 5 dager
15.07.14 Midtsesongevaluering: Kvotene oppheves
02.06.14 God maifangst i Lågen
19.05.14 God start på laksefiske i Åbyfoss
14.05.14 De samme fiskereglene som i fjor, gjelder også i 2014
13.05.14 Rapport fra skjellprøvetakingen i 2013
13.05.14 Resultater fra fjorårets skjellprøver
05.03.14 Gjenvalg i Numedalslågen forvaltningslag
04.02.14 Årsmøtepapirer
04.02.14 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013
11.12.13 Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
21.10.13 Kald sommer bedrer konkurranseforholdene for lakseungene
08.08.13 Kunnskap og forvaltning i Lågen
17.07.13 Midtsesongevalueringen:Kvotene oppheves
11.07.13 Hærverk på Fosserødteina
09.05.13 Handlingsalternativene ved midtsesongsevalueringen er fastsatt
16.04.13 Rapport fra skjellprøvetakingen 2012
16.04.13 Skjellprøveresultater fra 2012
01.03.13 Innkalling til årsmøte 2013
29.10.12 Kontroll av utsatt yngel 2012
11.07.12 Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres
05.07.12 Angående midtsesongsevaluering og evt utvidelse i fiske
01.07.12 Vellykket rognplanting i Florelva
30.05.12 Fiskeregler og midtsesongsevaluering 2012
30.05.12 Info om fangstrapporteringen
10.04.12 Protokoll fra årsmøtet
30.03.12 Nye fiskereguleringer er fastsatt
30.03.12 Ny regulering bra for laksen i Numedalslågen
28.02.12 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011
03.02.12 Innkalling til årsmøte 2012
02.11.11 Svært mye fisk i Lågen i år
21.10.11 Fiskeforskrifter for 2012 - Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag
27.09.11 invitasjon til villaksmøte for Østlandet
27.07.11 Fiskeforskrifter for 2012
27.07.11 Etiske regler for styret i Numedalslågen forvaltningslag
20.07.11 Kvotene for sportsfisket er opphevet
09.07.11 Frist for rapportering er 15/7
08.07.11 Nå går det mye laks i Lågen!
28.06.11 Litt under middels fangst i Lågen så langt, men det er sett ganske mye fisk
16.06.11 Foredragene fra konferansen om lakseundersøkelse
27.05.11 Program 10 års konferanse i Numedalslågen
04.05.11 Invitasjon konferanse Numedalslågen
10.04.11 Infobrev om rapportering og fiskeregler
08.04.11 Endringer av fiskeforskrift for 2011 vedtatt
29.03.11 Forskrifter for 2011 ikke vedtatt enda
11.02.11 Registrering av lakseyngel og sandkryper i Lågen
11.02.11 Årsmøtedokumenter for 2011
02.02.11 Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2010
13.10.10 Oppsummering av fiskeseongen 2010 i Lågen
15.08.10 Vel gjennomført VILLAKSENS DAG
11.08.10 Lørdag 14.08. arrangeres VILLAKSENS DAG i Numedalslågen
20.07.10 Vedtak om innkorting av fisket i inneværende sesong
08.06.10 Valdoversikt m/ rapporteringsanvarlig
08.06.10 Fangstrapporteringen 2010
07.06.10 God maifangst i Lågen
15.03.10 Protokoll fra årsmøtet i Numedalslågen forvaltningslag 2010
20.02.10 Årsmelding kultivering fra Lågens Framtid
08.02.10 Papirer til årsmøtet 2010
08.02.10 Kontroll av utsatt lakseyngel 2009
30.01.10 Registrering av sandkryper 2009
28.01.10 Rapport fra ungfiskundersøkelser i Numedalslågen 2009